mededeling

Visie Honderd Hoeven over Raamwerk centrum Oost-Hoeven

By 11 mei 2019 augustus 1st, 2019 No Comments

Als Hoevense Heemkundekring zetten wij ons niet alleen in voor het onderzoeken en vastleggen van de lokale historie van Hoeven maar willen wij bovendien energie steken in het behoud van typische Hoevense objecten. Graag willen wij daarom van de gelegenheid gebruik maken om het volgende onder uw aandacht te brengen.

In de plannen voor de ontwikkeling van het gebied Centrum-Oost gaat onze aandacht vooral uit naar het behoud dan wel het terugbrengen van het voormalige dorpsgezicht rondom de voormalige dorpskern ‘MARKT’ van Hoeven, het ‘Historisch Hart’  rondom de zogenaamde ‘Keije Pomp’, gelegen op het kruispunt van de Bovenstraat en de St. Janstraat.

Wij stellen voor om de projectontwikkelaar op te dragen bij de herontwikkeling van het gebied St. Janstraat 11 tot Bovenstraat 3 rekening te houden met het oude dorpsgezicht.  In de ontwikkeling van de panden St. Janstraat 27-29 heeft de gemeente reeds gekozen voor deze benadering. Het betreft dan met name de panden St. Janstraat 11, 17, 19 en 25. Om de ontwikkeling van dit gebied niet onnodig te bemoeilijken stellen wij voor om in de plannen minimaal de voorgevel te behouden en of door nieuwbouw terug te brengen tot het aanzicht zoals het was voor de laatste bouwkundige ingrepen. Het pand St.Janstraat 19 is tot 1965 bewoond geweest door de familie Balkhuizen en daarna afgebroken.

 Het pand St. Jansstraat 11 werd in 1977 door Marinus de Bruijn verkocht aan   Marinus Moerings. In 1994 werd het gekocht door Cornelis Broos die het later verhuurde en het gebruikt werd als schoenenwinkel.

Vanaf 1930 werd het pand St. Jansstraat 17 verbouwd tot parochiehuis ‘Het Patronaat’. Vanaf 1970 was het in gebruik als bibliotheek en vervolgens vanaf 1986 als feestzaal van de nieuwe eigenaar Cornelis Broos.

 Het pand St. Jansstraat 25 is vanaf 1840 eigendom van de familie van Meer.  Vanaf 1881 tot 1944 wordt het bewoond door Bernardus van Meer van 1892 tot 1928 burgemeester van Hoeven. De bijbehorende schuur aan de Bovenstraat wordt daarna pakhuis van de Boerenbond en is daarna tot 1991 in gebruik als garage van Jac. Vermunt.

Samen met het te renoveren pand St. Jansstraat 27-29 en de bestaande panden aan de Bovenstraat op huisnummer 4, 6 en 8 geeft dat een mooi aanzicht vanuit de westelijke zijde van de MARKT, het ‘Historisch Hart’.

Samen met de aan de noordelijke zijde van de St. Jansstraat gelegen historische panden St. Janstraat 20, het  Heemhuis en St. Janstraat 10 het cafetaria, voormalig pand van Bakkerij Buijs en de aan de zuidelijke zijde gelegen panden St. Jansstraat 3, nu restaurant de Griek, St.Janstraat 5 en 7 kunnen de gevels van de panden 11 t/m 19  en 25 zorgen voor een mooie entree komend vanuit de oostelijke richting. Wij denken dat deze gebouwen samen met de herinrichting van het pleintje en het groen rondom de ‘Keije Pomp kan leiden tot een aantrekkelijk, oostelijk gelegen ‘Historisch Hart’ de MARKT van Hoeven.

Witte pand St. Janstraat 11 (voormalige schoenenwinkel) pand of gevel zou kunnen worden behouden.

Voormalige patronaat St. Janstraat 17 gevel zou kunnen worden herbouwd Pand St Janstraat 19 is afgebroken maar gevel zou kunnen worden herbouwd

Gezicht op het ‘Historisch Hart’ de MARKT

Achter boom het voormalige koetshuis, later boerenbond en later garage van Jac. Vermunt aan de Bovenstraat. De koetsier van Bernardus van Meer, Braspenning woonde aan de voorzijde. Hieronder garage Vermunt en schets voormalige koetshuis.

Naast boom pand St Janstraat 25 gevel zou kunnen worden behouden.Het pand links St.Janstraat 27 blijft behouden en rechts is het pand St Janstraat 29


Hieronder het huidige beeld van de bestaande panden Bovenstraat 4,6 en 8


Leave a Reply