Bestuur “De Honderd Hoeven”

Vacature, voorzitter

Piet  Lauwerijssen,  secretaris

Lia  Uitdehaag-de Rooy,  penningmeester

Paul Bakkers, bestuurslid

Cees Matthijssen, bestuurslid

Secretariaat “De Honderd Hoeven”

P/A Dhr. P. Lauwerijssen

Ericalaan 56

4741 EL HOEVEN

Telefoon: (0165)50 35 66

e-mail adres: secretariaat@honderdhoeven.nl

girorekeningnummer NL89INGB0005408690

www.honderdhoeven.nl

Openstelling Heemhuis “de Pastorije”, St.Janstraat 20 te Hoeven: 

Maandagavond:   van 20:00 uur tot 22:00uur. Gehele jaar

Woensdagmorgen:  van 09:00 uur tot 12:00 uur. Van september tot april

Redactie Jaarboeken

Dhr. A.W.J.M. Bastiaansen

Dhr. P.C.  Lauwerijssen

Dhr. A.J.G.M. van der Logt

Dhr. M.A.M. Voermans

Dhr. A.A.M.  Wouters