Deprecated: Required parameter $email_configuration_settings follows optional parameter $headers in /var/www/vhosts/honderdhoeven.nl/httpdocs/wp-content/plugins/wp-mail-bank/includes/class-mail-bank-auth-host.php on line 175
Jaarboek 36, 2020. ‘Oranjecomité Hoeven 75 jaar’. – Honderdhoeven Skip to main content

De directe aanleiding tot het schrijven van dit jaarboek is dat het Oranjecomité  in 2020 75 jaar bestaat. Het comité had een uitgebreid programma samengesteld om dit feit in mei met de Hoevense bevolking te vieren. Na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, legde de regering beperkingen op, waardoor geplande activiteiten geen doorgang konden vinden. Of het Oranjecomité later dit jaar nog aandacht aan het jubileum zal besteden en zo ja in welke vorm is momenteel nog niet duidelijk.
Kort na de bevrijding van ons land werd op initiatief van het gemeentebestuur van Hoeven de aanzet gegeven om een Oranjecomité op te richten. Het ging daarbij om het organiseren van feestelijkheden voor alle inwoners van de gemeente. Adrie van der Logt, lid van de redactie, werkte zich door het uitgebreide archief van het Oranjecomité en zette zich daarna aan het schrijven. Hij volgde daarbij de chronologische volgorde van de gebeurtenissen die in de achtereenvolgende jaren gepland en uitgevoerd werden.
Hij nam het daarna op zich om landelijke feesten rondom het koningshuis die ook in Hoeven waren gevierd vóór de Tweede Wereldoorlog te beschrijven en werd daarbij ondersteund door de overige redactieleden.
Niet alleen koninklijke verjaardagen werden gevierd, ook aan hun huwelijken, geboortes en ambtsjubilea werd landelijk aandacht gegeven. Na de Tweede Wereldoorlog gaven opnieuw de gebeurtenissen binnen het koningshuis aanleiding tot festiviteiten. Maar niet alleen daarmee hield het Oranjecomité van Hoeven zich bezig. Ook aan de nationale herdenkingen van de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en aan de bevrijding gaf het comité in de loop der jaren volop aandacht. De schrijver heeft een apart hoofdstuk gewijd aan de dodenherdenking in Hoeven vanaf 1945 tot op de dag van vandaag.
De meeste festiviteiten vormen een cluster rond de periode van eind april en begin mei. Het Oranjecomité en vele vrijwilligers stellen alles in het werk om jaarlijks van de festiviteiten voor alle inwoners van Hoeven een succes te maken. Een knap staaltje van burgerschapszin, creativiteit en enthousiasme met voortdurend toevoegingen van activiteiten. Een van die activiteiten die 25 jaar met grote inventiviteit en frivoliteit werd georganiseerd was de Bonte Avond. Ook hieraan heeft de schrijver een apart hoofdstuk gewijd.
Dit jaarboek is inmiddels de derde bijdrage over een sociaal-cultureel onderwerp, waarbij de Hoevense dorpsgemeenschap als geheel betrokken werd. Nadat in eerdere jaarboeken kleine artikelen waren verschenen was Een eeuw St. Caecilia (2005) het eerste onderwerp dat een heel boek vulde, gevolgd door Lang leve de leut in Peejenland (2015). In de toekomst hopen we nieuwe bijdragen in deze reeks tegemoet te kunnen zien.

Nagekomen correcties:

  1. Op pagina 64 en 66 beide bij de bovenste foto is in het ondershrift de naam Peters geschreven in plaats van Peeters. Dit geldt voor zowel Nord en  Jan Peeters op pag 64 alswel Ida Peeters op pagina 66. |

Leave a Reply