Skip to main content
Geen categorie

Zaal Stroop

By 6 december 2023No Comments

Zaal Stroop Bosschenhoofd 80 jaar open voor clubs. 

Brab.Nieuwsblad, donderdag 25-10-1973

Bosschenhoofd – Vrijwel ieder dorp heeft tegenwoordig zijn buurt- of gemeenschapshuis. Dat is anders geweest. Er was een patronaat of helemaal niets. In veel gevallen moest het plaatselijk café de leemte vullen. Zo ook in Bosschenhoofd, waar tientallen jaren lang café Stroop gastvrij open stond voor het plaatselijke verenigingsleven. Deze maand bestaat   Stroop 80 jaar en dat is reden om te feesten. Want het café, destijds gestart als uitspanning voor landbouwers, uit de hele streek, vervult nog steeds een belangrijke functie in het plaatselijke verenigingsleven.

Op 17 oktober, 80 jaar geleden, kocht Adriana van Oosterhout het café J. Verpalen voor de somma van 510 gulden. Kort daarna trouwde ze met Marinus Stroop, Roosendaler van geboorte. Marinus was een ondernemend man. Nadat hij eerst als smid op de suikerfabriek in Oudenbosch werkte, begon hij kort na zijn huwelijk een eigen smederij. Het gezin telde zes jongens en drie meisjes. Van de jongens kwamen er niet minder dan vijf in de smederij terecht. Ondertussen stond Adriana achter de tap, in het weekend bijgestaan door haar man. Het café deed rond de eeuwwisseling vooral dienst als uitspanning voor boeren uit Zundert, Schijf en Rucphen. Die reden af en aan met suikerbieten, pulp en kaf. Voor de paarden waren er kribben bij de uitspanning, zodat iedereen aan zijn trekken kwam.

In 1924 werd in Bosschenhoofd de fanfare Finis Coronat Opus (FCO) opgericht. Anna Marie Stroop maakte een mooi vaandel voor de fanfare en men ging repeteren in café Stroop. Volgend jaar bestaat de bloeiende fanfare 50 jaar. En steeds is men bij zaal Stroop kind aan huis gebleven. In 1937 overleed Marinus Stroop en de zaak werd voortgezet door de kinderen.

In 1962 vond men dat het oude café maar eens flink gemoderniseerd moest worden. En zo geschiedde. Tegenover de steenfabriek van Bosschenhoofd verrees een moderne zaak met fraaie zaal met toneelpodium. Het toeval wil, dat ’t nieuwe café op de kop af 17 oktober 1963,  precies 10 jaar geleden,  in gebruik werd genomen.

Niet alleen de fanfare is thuis in de zaak. Ook de toneelvereniging FCO kende er gloriedagen. In Bosschenhoofd denkt men met veel plezier terug aan de enorme geestdrift, waarmee Walther Stroop, van Meer en Laseroms drama’s en blijspelen op de planken brachten. Op maandagavond repeteert er nog trouw de drumband, donderdagavond kan men de Vrolijke Rikkers bezig zien en op zondagochtend is de kruisboogvereniging “Strijd in Vrede”in actie. De succesvolle politiehonden vereniging is eveneens gehuisvest in zaal Stroop.

Op bescheiden wijze is vorige week herdacht hoe het 80 jaar geleden allemaal begon. Er werd een borrel gedronken en men kaartte nog eens na hoe het allemaal geweest is. Met plezier denkt men terug aan de voorbije periode; een periode, waarin men het vaak moeilijk had. De oorlog bijvoorbeeld, toen de familie Stroop een nauwgezette rantsoenering invoerde. Iedere cafébezoeker kreeg maximaal twee borrels. Op die manier probeerde men het ieder naar de zin te  maken. De tijden zijn veranderd. De gastvrijheid is gebleven.

 

Leave a Reply